Project Description

Izvedbi: 12 (od toga 2 izvedbe u POU Kutina i 1 u Lipovljanima)

Vrijeme: rujan i listopad, 2019.g.

Gluma i animacija lutaka: Suzana Pomper, Ivana Vlašić i Vjera Huić-Pendeš

Tekst i režija: Katica Budić

Lutke: Jadranka Del Ponte

O predstavi na webu:

Najava i plakat (www.knjiznica-kutina.hr)